• ชาวอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ข่าว

ชาวอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ชาวอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เวลา 08.00 น. วันที่23 ต.ค.59 นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พน[...]
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคิรนทราบรมราชชนนี และวัน พอ.สว.

ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคิรนทราบรมราชชนนี และวัน พอ.สว.

08.30 น. วันที่ 21 ต.ค.59 นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายปรีชา นวล[...]
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา 16.00 น. วันที่ 19 ต.ค. 59 ที่วัดทองดีประชารามอำเภอสุไหงโก-ลก นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-[...]

ดูทั้งหมด

 

ข่าวกิจกรรม

โครงการอำเภอเคลื่อนที่

โครงการอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 20 ต.ค. 59 เวลา 14.00น. ที่โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายปรีชา[...]
ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ/ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านกวาลอซีรา

ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ/ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านกวาลอซีรา

วันที่ 20 ต.ค. 59 เวลา13.00น. ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.[...]
ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด

ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด

เวลา 09.00 น. วันที่ 19 ต.ค. 59 ที่วัดโก-ลกเทพวิมล นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ประชุมร่วมกับ[...]

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ตำบลสุไหงโก-ลก

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ตำบลสุไหงโก-ลก

เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น. วันที่ 21 ต.ค. 59 นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก / ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-[...]
ประชุมหารือระดมแนวความคิดโครงการเมืองต้นแบบสร้างร้านค้าปลอดภาษีของเมืองสุไหงโก-ลก

ประชุมหารือระดมแนวความคิดโครงการเมืองต้นแบบสร้างร้านค้าปลอดภาษีของเมืองสุไหงโก-ลก

เวลา 14.30 น. ของวันที่ 20 ต.ค. 59 ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหง[...]
ลงพื้นที่ติดตามการประชุมกรรมการหมู่บ้าน บ้านกวาลอซีรา

ลงพื้นที่ติดตามการประชุมกรรมการหมู่บ้าน บ้านกวาลอซีรา

วันที่20ต.ค.59เวลา11.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ข้าโรงเรียนบ้านกวาลอซีรา ต.ปาเสมัส นายปรีชา นวลน้อย นาย[...]

ดูทั้งหมด

ประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการ

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกกูยิ – เจาะแห ตำบลปูโยะ หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร

 ซ่อมแซมบำรุงรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และรถกู้ภัยอเนกประสงค์

 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าคลุมสตรี หมู่ที่ 4 บ้านปูโปะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ดเทศเพื่อเสริมรายได้

 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาอุทยานผ้าปาเต๊ะ ชุมชนเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 วงเงินงบประมาณที่ได้รรับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนทรายทอง

 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซรายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาเสมัส

ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน